aktualny kontakt: Graftex, Bydgoszcz

Zalety
 • odporność na naciski 
 • pełna odporność chemiczna: pH 0 -14 
 • szeroki zakres temperatur: -268°C - +270°C
 • wysoka elastyczność 
 • brak płynięcia na zimno  
 • możliwość aplikacji na nierównych przylgach
 • możliwość uszczelnienia nietypowych kształtów
 • stabilność temperaturowa 
 • niski koszt magazynowania 
 • odporność na starzenie 
 • szeroki zakres stosowania 
 • niepalność 
 • 100% wykorzystania 
 • łatwy montaż 
 • łatwy demontaż
 • łatwość przycinania
Zastosowanie w uszczelnianiu
 • włazów 
 • pokryw 
 • reduktorów 
 • korpusów zaworów 
 • turbin 
 • ciągów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych 
 • połączeń kołnierzowych 
 • wymienników ciepła 
 • armatury ciepłowniczej i chemicznej
 • instalacji chemicznych
 • segmentów pomp 
 • kolumn rektyfikacyjnych
 • aparatury chemicznej
==> W razie braku pewności postępowania prosimy o kontakt  

Wszystkie informacje techniczne i porady wywodzą się z naszego doświadczenia i opierają się o naszą najlepszą wiedzę, lecz nie oznacza to ponoszenia przez nas jakiejklowiek odpowiedzialności. Specyfikacje i dane zawsze muszą być sprawdzone przez klienta, który ma rzeczywistą możliwość oceny przydatności produktu rozważając na miejscu wszystkie warunki pracy.

(c)2020, eptfe.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone